Egy nemzet gyásza nemcsak leverő: Temetések és/vagy újratemetések a nemzeti emlékezetben

Művelődés- és irodalomtörténeti konferencia
Vay Ádám kuruc generális újratemetésének 110. évfordulójára
Ideje: 2016. november 11–12.
(péntek–szombat)
Helye: Vay-kastély –
Magyar Nemzeti Múzeum
Vay Ádám Muzeális Gyűjtemény,
Vaja, Damjanich utca 75.

[nyomtatható meghívó]
[letölthető jelentkezési lap]

PROGRAM
2016. november 11., péntek
8.45–9.00 Köszöntők
TISZA Sándor, Vaja város polgármestere
TAMÁS Edit, a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumának igazgatónője
BIHARI Albertné, a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület titkára

I. ülésszak, elnököl: TVERDOTA György
9.00–9.20 VÁRKONYI Gábor
(történész, PhD, Budapest)
Történeti emlékezet és végtisztesség: II. Rákóczi Ferenc hamvainak hazahozatala és újratemetése
9.20–9.40 BENE János
(történész, PhD, Nyíregyháza)
Vay Ádám kuruc generális hamvainak újratemetése
9.40–10.00 MÉSZÁROS Kálmán
(történész, PhD, Budapest)
Egy megkésett végtisztesség: Gottfried Lehmann kapitány temetése és sírjele
10.00–10.40 Hozzászólások, kávészünet

II. ülésszak, elnököl: SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza
10.40–11.00 NÉMETH Péter
(történész, PhD, Nyíregyháza)
Temetés és felemelés – az Árpád-házi szent királyokról
11.00–11.20 VADAI István
(irodalomtörténész, Szeged)
Por és hamu – III. Béla Halotti Beszéde?
11.20–11.40 KUSTÁR Ágnes
(antropológus, PhD, Budapest)
Életre keltett arcvonások – Janus Pannonius szobrászi arcrekonstrukciója
11.40–11.55 Hozzászólások

12.30 Megemlékezés és koszorúzás Vay Ádám sírhelyénél
Szónokol SESZTÁK Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat elnöke
13.30–14.30 Ebédszünet

III. ülésszak, elnököl: KŐSZEGHY Péter
14.30–14.50 SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza
(irodalomtörténész, PhD, Budapest)
A Balassiak sírhelyei Hibbén és Boroszlóban
14.50–15.10 KÓNYA Péter
(történész, PhD habil, Eperjes)
Az Eperjesi vértörvényszék áldozatainak újratemetése
15.10–15.30 NAGY Balázs
(irodalomtörténész, PhD, Nyíregyháza)
Egykor almafa őrizte álmát, ma a Morgó vigyázza: Bessenyei György kultúraformáló hatása Nyíregyházára
15.30–16.10 Hozzászólások, teaszünet

IV. ülésszak, elnököl: MARGÓCSY István
16.10–16.30 KŐSZEGHY Péter
(irodalomtörténész, PhD, Budapest)
Temetetlen holtak a XVI. századtól napjainkig
16.30–16.50 TAKÁCS Miklós
(irodalomtörténész, PhD, Debrecen)
A temetés mint fordulópont Ady kultuszában
17.10–17.30 MERCS István
(irodalomtörténész, PhD, Nyíregyháza)
Móricz Zsigmond nekrológjai
17.30–17.50 TVERDOTA György
(irodalomtörténész, PhD, Budapest)
„Hol sírjaim domborulnak…”: József Attila temetései
17.50–18.10 Hozzászólások, teaszünet

18.30–19.30 Koncert: zongorán játszik Mándi Ákos
19.30 Vacsora

2016. november 12., szombat
I. ülésszak, elnököl: MÉSZÁROS Kálmán
9.00–9..20 HÓVÁRI János (történész, PhD, Budapest)
A szultán teste és Zrínyi feje
9.20–9.40 BENE Sándor
(irodalomtörténész, PhD, Budapest – Zágráb)
Zrínyi-temetések
9.40–10.00 JANKOVICS József
(irodalomtörténész, PhD, Budapest)
Báthory Gábor többszöri temetései
10.00–10..40 Hozzászólások, kávészünet

II. ülésszak, elnököl: MERCS István
10.40–11.00 HERMANN Róbert (történész, PhD, Budapest)
Újratemetett negyvennyolcasok Batthyány Lajostól Répásy Mihályig
11.00–11.20 MARGÓCSY István
(irodalomtörténész, PhD habil, Budapest)
Jobb-e egy üres sír, mint semmi?: A Petőfi-kérdésről
11.20–11.40 GERLICZKI András
(irodalomtörténész, Nyíregyháza)
„De hogy’ kövesse nyomdokát az ének?”: Gyász, kultusz, emlékezet Arany Széchenyi ódájában
11.40–11.20 Hozzászólások, teaszünet

III. ülésszak, elnököl: JANKOVICS József
11.20–11.40 RÉTI Zsófia
(irodalomtörténész, PhD, Budapest)
A rítus retorikája és a retorika rítusai Nagy Imre és társai újratemetésében
11.40–12.00 JÁNOSI Zoltán
(irodalomtörténész, PhD habil, Budapest)
A sír, „hol nemzet sűlyed el”: Három nemzethalál – és temetésvízió a 20. század utolsó harmadának költészetéből

12.10–12.25 Zárszó: MERCS István, a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület elnöke
MOLNÁR Sándor, az MNM Vay Ádám Muzeális Gyűjtemény intézményvezetője
12.30-tól Ebéd

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?