2019-es Móricz Zsigmond megemlékezés -képek

DSC03345A megemlékezés kezdetén Abonyiné Antal Anna tagtársunk Móricz Zsigmond Életem regénye című művének részleteivel idézte meg az írót

DSC03381

Muzsnay Árpád az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület nevében köszöntette a jelenlévőket, majd vezette a megemlékezést

DSC03393

Szabó Károly, tiszacsécse polgármestere köszöntötte a vendégeket

  DSC03396

Pataki Csaba, a Szatmár Megyei Tanács (Szatmárnémeti) szónoklatában Móricz élményeiről vallott

DSC03405-2

Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés (Nyíregyháza) alelnöke Móricz ars poeticájára építette beszédét

DSC03413

Mile Lajos, Magyarország kolozsvári főkonzulja a Móricz életút áttekintésével elevenítette meg az írót

DSC03437

Szili Katalin miniszterelnöki biztos Móricz művészetére és a nemzeti összetartozás gondolatára építette beszédét

DSC03445

Szentmártoni János költő, a Magyar Írószövetség elnöke az életet ismerő és megfogalmazó Móricz előtt tisztelgett

DSC03457

 Mercs István, a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület elnöke az írás és az írástudók felelősségét emelte ki Móricz munkássága kapcsán

DSC03475

Ady Endre művésztársához, Móriczhoz írt üdvözlő versét Varga Sándorszatmárnémeti színművész tolmácsolta

DSC03487

Egyesületünk nevében Dr. Bihari Albertné alapító titkár és Dr. Mercs István elnök helyezte el az emlékezés koszorúját az író szobránál

DSC03529

A nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár is tisztelgett névadója előtt

DSC03541

Illyés Péter tagtársunk a hivatalos program zárásaként Móricz 1929-es tiszacsécsei beszédéből citált részleteket

DSC03571

Koszorúzás után

DSC03581

Egy kis falusi életkép

DSC03616

A tiszacsécsei Móricz park különös hangulatú

DSC03698

Móricz Zsigmond és Ady Endre barátságáról Mile Lajos értekezett

DSC03702

Cservenyák László néprajzkutató a szatmári anekdotakincs és Móricz Zsigmond leírásai között von nagyívű párhuzamot

DSC03708

Baranyai Norbert Móricz Zsigmond és a debreceniség címmel tartott előadást

DSC03711

Jánosi Zoltán esszéisztikus Móricz-értelmezésében megidézte alapító elnökünket, János Istvánt is

 DSC03715

Karádi Zsolt Móricz és Karinthy baráti kapcsolatáról értekezett

DSC03921

Előadásokra várva – a szombati napon a tudományos tanácskozás Szatmárnémetiben folytatódott

DSC03970

Dámné Rácz Magdolna a Móricz-novellák néprajzi vonatkozásait vette lajstromba

DSC03980

Szilágyi Péter a gyakorlati pedagógia irányából vizsgálta a Légy jó mindhalálig című iskolai kötelező olvasmányt

DSC04016

Pop Felician költő, műfordító Móricz Zsigmond  –  fascinaţia tradiţiei , azaz Móricz Zsigmond  –  a  hagyomány bűvöletében  címmel értekezett a magyar és a román kultúra érintkezéséről

DSC04042

Móricz Zsigmond érettségi vizsgáról vallott szatirikus gondolatait Szilágyi Zsófiaértelmezte

DSC04055

Végh Balázs Béla az író zsoltárátdolgozásait tárgyalta

DSC04076

Mercs István a propaganda és Móricz Zsigmond kapcsolatáról beszélt az I. világháború kapcsán

DSC04092

Kereskényi Sándor Rózsa Sándor összevonja szemöldökét című regény modernitáson túlmutató, posztmodernre emlékeztető jellegzetességeit emelte ki

DSC04115

Egyed Emese a nevelődési regények kapcsán Móricz és Tamási Áron között vont párhuzamot

DSC04123

Szabó Zsolt az író erdélyi emlékeit idézte meg

DSC04183

A tartalmas két nap végén Börvelyben megkoszorúztuk Móricz Zsigmond mellszobrát, melynek állításában Egyesületünk is szerepet vállalt

DSC04194

Börvelyben Petőfi Sándor munkássága előtt is tisztelegtünk