Csorba Dávid: Mohács – egy „mesemondó” szemével: Emlékezeti rétegek Szerémi György Epistolájában

Megrendelhető: moriczegyesuletnyh@gmail.com

Számlaszám: 68800109 – 11154952 (Tiszántúli Takarék)

ISBN: 978-963-87917-3-3

180 oldal, 8 oldal színes képmelléklet

Megjelenés éve: 2012

Ár: 1700 Ft + postaköltség

Szerémi György, II. Lajos és SzapolyaiJános uralkodók udvari káplánja volt, a 16. századi magyar királyság legválságosabb időszakában, és egyben a magyar kulturális emlékezet szempontjából is kulcsfontosságú esemény, a mohácsi csata idején élt és alkotott. Latin nyelvű kortörténete kéziratban maradt a 19. század derekáig, ekkortól kezdve azonban hatalmas sikerre tett szert.

A népi stílusban megírt mű nem illeszkedett sem kora magas nívójú latin krónikáinak szemléletéhez, sem a kiegyezés utáni magyar világ történelmi önképéhez. Olyan fantáziadús pletykák, adomák s rémtörténetek kerületek ki tolla alól, mint hogyan kémlelte ki Szülejmán török szultán az eucharisztikus körmenetben Budát ferences szerzetesnek öltözve, vagy hogy II. Lajos magyar király nem menekülés közben halt meg a megáradt Csele-patakban, hanem saját vezére, Szapolyai György mészárolta le a vereséget követően.

Az esettanulmányokból összeállt kismonográfia a Mohácsról mint a nemzeti emlékezet helyéről szóló alternatívát mutatja fel a szerémségi író történetein keresztül. Az 1523. évi szávaszentdemeteri győztes magyar csata leírása kapcsán szó esik itt titokzatos gyilkosságok hátteréről, de TomoriPál, ferences szerzetes és kalocsai érsek megítéléséről is, az Ezeregyéjszaka meséiről éppúgy, mint a szerémségi törökök és rácok jelképeiről. Szerémi György műve különleges csemege a korszak kutatói számára, anekdotái, rémtörténetei művelődéstörténetileg is izgalmas olvasmányok.

Tartalomjegyzék

Bevezető
Forrás, módszer, nézőpont
     A forrás történeti értéke
     Az Angyalok kápolnája mint emlékezeti hely
     Szerémi Epistolájának 30–31. fejezete
Kronotoposz – Szerémség, 1526
     A szájhagyomány tér- s időszemlélete
     A bűnbakok
     A ferences öltözet
     A romlás népi hiedelemvilága
A szávaszentdemeteri ütközetek szimbolikája
     A farkasriasztás – magyar szemmel
     A farkas-metafora – az arab–perzsa mese világában
     Ferhád csatája – virtuális szerb énekekben
     Tomori dilemmája – Dante olvasása közben
     A mürmidón összeesküvés-elmélet
Összegzés
Resumee
Irodalomjegyzék
Az írások első megjelenési helye
Képtár
Névmutató
A szerzőről