Egyén és világegész: János István válogatott tanulmányai

Megrendelhető: moriczegyesuletnyh@gmail.com

Számlaszám: 68800109 – 11154952 (Tiszántúli Takarék)

Szerkesztő: Mercs István

A tanulmányokat válogatta, sajtó alá rendezte: Csorba Dávid, Gerliczki András, Mercs István, Szilágyi Péter

ISBN: 978-963-87917-5-7

263 oldal, 16 oldal színes képmelléklet

Kiadás éve: 2012

Ár: 2200 Ft + postaköltség

janos-pista-borito

János István írásai szerteágazó emberi érdeklődésről, kutatói kíváncsiságról, mély pedagógiai érzékenységről tanúskodnak. Kötetünk olyan válogatás, amelyben a pálya minden szakaszát reprezentáltuk, az első publikációktól a közelmúlt írásaiig. Személyes érdeklődés és egyetemes témák felvállalása egyszerre jellemzi a soron következő munkákat. Janus Pannoniustól Dzsida Jenőig, az Orpheusz-mítosztól a magyar virágénekekig, a középkor égboltjától Németh László jelenkori horizontjáig.
„Az egymástól első látásra igen távoli témákat a szerző egységes értékrendje és látásmódja szervezi koherenssé. A régmúlt korok alkotói iránti empátia és a szövegérzékenység szinte valamennyi eszmefuttatásban jelen van. János István szemléletmódját egyfelől az elit kultúra, a latin antikvitás mélyreható ismerete és szeretete alakította. De emellett különös figyelmet és érzékenységet tanúsított a populáris kultúra iránt is, a folklór értékeit szívesen szembesítette a magas kultúrával.

Szívesen építette gondolatmenetét ellentétekre: szent és profán, virágének és latinitás, a jelent alakító múlt egyaránt foglalkoztatta. Ez a kettősség, régi és újabb szövegek dialógusba állítása is kedvelt eljárása volt tanulmányainak, a kötet több írása is a modernitás múltélményét elemzi. Mindez együttesen jelöli ki azt a sajátos helyet, amelyet ő betöltött korának irodalomtörténeti eszmélkedésében és filológiai kutatásaiban.” (Bitskey István)

Tartalomjegyzék

I. Előljáró beszédek
Emlékezés János Istvánra – Előszó (Bitskey István)
Szerkesztői előszó (Mercs István)
II. Kultuszok, mítoszok, héroszok
Orpheusz – Egy mítosz évezredeiből
„Immensus nil sole praestantius orbis” – Neoplatonista vonások a Guarino-panegyricusban
Vízió az égi túlvilágról – Janus Pannonius, Ad animam suam
Esze Tamás irodalmi recepciója
A tirpák „hőseposz”
III. Művelődéstörténet alulnézetből
Virágének és a középkori kultúra
Szent és profán – A szakrális iskolai színjátszás alapminőségeiről
Szatmárnémeti Pap István verses földrajzkönyvecskéje
Gúnyvers a XVIII. századból
Latinság és folklór
Krúdy és a magyar múlt – A Három király történelemlátása
IV. Karizmatikus sorsok, művek
Sík Sándor – Portrévázlat
A Kékszakállú misztériuma
Kodály Zoltán és a régi magyar irodalom
Németh László esszéi a régi magyar irodalomról
Dsida Jenő istenélménye
V. In Honorem
János István – Portrévázlat (Gerliczki András, Mercs István,Szilágyi Péter)
VI. Appendix
János István személyi bibliográfiája (összeállította Bihari Albertné)
Képtár
Névmutató (összeállította Dudás Tamás)