Móricz Zsigmond-emlékérem

kör

1) A Móricz Zsigmond-emlékérem alapításáról

a) A nyíregyházi Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület (továbbiakban: Egyesület) 2009-től adományozza a Móricz Zsigmond-emlékérmet.
b) Móricz Zsigmond-emlékérmet évente egy személy kaphatja meg. Rendkívüli esetben (pl. szerző- vagy alkotópáros esetén) megosztott díj is adható.

2) A kitüntetett személyéről

A díjat kaphatja az Egyesület tevékenységében aktívan résztvevő azon tudós vagy művész, aki

a) kiemelkedő teljesítményt nyújtott Móricz Zsigmond szellemi hagyatékának a társadalmi, irodalmi és művészeti közéletben való ápolásában;
b) vagy tudós kutató munkája során felvállalta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ill. a Tiszántúlon élt és élő más alkotók tevékenységének bemutatását,
c) vagy tudós kutató munkája által előmozdítja a régió kulturális értékeinek és hagyományainak ápolást, s ezt mind szélesebb körrel megismertetni kívánja;
c) vagy művészetével Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, a Tiszántúl és a magyarság kulturális életét gazdagítja
d) vagy szervezői és mecénási tevékenységével elősegíti Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, a Tiszántúl és a magyarság kulturális életének kiteljesedését.

3) A Móricz Zsigmond-emlékérem odaítéléséről

a) A kitüntetett személyére űrlap kitöltésével javaslatot tehet az Egyesület bármely tagja. A javaslatot tartalmazó űrlapot minden év június 15-éig kell eljuttatni az Egyesület titkárához.
b) A kitüntetés adományozásáról az Egyesület vezetősége dönt. A vezetőségi ülés érvényes, ha az 5 tagú vezetőségéből legalább 3 fő szavaz.
c) Az emlékplakett odaítélhető, ha az elnökség jelenlévő tagjaiból az egyik felterjesztett személyt 50% + 1 fő támogatja.
c) Több jelölt esetén többfordulós szavazással dönt a vezetőség, amely során minden körben a legkevesebb szavazatot kapó felterjesztett személy kiesik mindaddig, míg két jelölt nem marad, s akkor a „c” pontban meghatározott módon dönt a vezetőség.
d) A távollévő vezetőségi tag szavazatát tudathatja írásban vagy telefonon.
e) A kitüntetett személyéről a vezetőség minden év legkésőbb szeptember 20-áig köteles dönteni, s a díjazottat értesíteni.

4) Az Móricz Zsigmond-plakett átadásáról

a) Az emlékérmet minden évben október 15-e táján adjuk át. A díj ezzel emlékezik arra, hogy a Nyugatban 1908. október 15-én jelent meg Móricz Zsigmond Hét krajcár című novellája.
b) Az emlékérem átadására kulturális gála keretében kerül sor, ahol a díjazott tevékenységi köréhez kapcsolódóan mintegy 15 perces székfoglalót tart.