Móricz Zsigmond Olvasókör

A Móricz Zsigmond Olvasókör célkitűzései

Előzmények: Magyarországon az olvasókörök (olvasókabinetek, olvasóklubok, olvasóegyletek) már a 19. század elejétől jelen vannak. Ez a közösségi forma sokat köszönhet Széchenyi István ösztönzésének, aki nyugati, elsősorban angliai mintára szorgalmazta itthoni társaságok alapítását, szervezését. Az igazán jól működő olvasókörök meghitt, családias társaságok. A „békebeli” olvasókör önszerveződő, független, a szó klasszikus értelmében demokratikus intézmény, mely igazi „agóra”. Ereje a tagjai kíváncsiságában, betű- és szóéhségében rejtőzik. Szerepe az önművelés, a szellemi párbeszéd, a nagyvilágban való közös tájékozódás.
Az olvasóköri mozgalomnak több fénykorszaka is létezett, a 19. század elejének nemes törekvéseitől a későbbi kisvárosi-falusi társaságokon át a 20. század munkás-, vagy éppen gazdaegyletein keresztül a jelenkori újjászületésig.

A nyíregyházi Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület égisze alatt létrejövő Móricz Zsigmond Olvasókör is épít ezekre a hagyományokra.
Havonta egyszer gyűlünk össze, egy mindannyiónk által elolvasott könyvről , vagy akár a helyszínen megismert versről, vagy novelláról beszélgetni – a biblioterápiás módszereket is segítségül híva.
Témáink között – névadónk előtt ezzel is tisztelegve – többször szerepel majd Móricz-írás. Arra törekszünk, hogy olvasmányaink között legyenek közismert szövegek, melyek éppen a rájuk rakódott kanonikus értelmezések miatt legtöbbször nem tudnak kitörni az „iskolai kötelezők” világából.
Az olvasókörnek mindenki tagja lehet. A tagok között fizikai dolgozók, értelmiségiek, diákok, főiskolások, egyetemisták ugyanúgy szerepelnek, mint irodalomtörténészek, kritikusok, irodalomtanárok. Minden vélemény, minden gondolat értéket képvisel.
Az olvasókör „otthona” a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, mely megkönnyíti mind a kapcsolattartást, mind a nyomtatott információkhoz való hozzáférést.
A Kör vezetői: Dr. Bihari Albertné és Gerliczki András.

2019. évi olvasóköri összejövetelek

2018. évi olvasóköri összejövetelek

2017. évi olvasóköri összejövetelek

2016. évi olvasóköri összejövetelek

2015. évi olvasóköri összejövetelek

2014. évi olvasóköri összejövetelek